Kontakt


Formularz kontaktowy

Dane osobowe
Numer telefonu *
Email
Treść wiadomości
* - pola obowiązkowe

Dane kontaktowe

Clima Invest Sp. z o.o.
ul. Szczawiowa 54 D
70 - 010 Szczecin
+48 91 404 17 76
+48 798 753 824
biuro@climainvest.eu


NIP: 9552340678
REGON: 321293605
KRS: 0000436857
Kapitał Zakładowy: 200 000,00 PLN

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000436857