zgłoszenie awarii


Formularz zgłoszenia awarii

W celu zgłoszenia awarii lub umówienia serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego prosimy skorzystać z poniższego formularza.

Dane osobowe *
Email *
Numer telefonu *
DOSTĘP DO URZĄDZENIA *
Data kontaktu *
RODZAJ ZGŁOSZENIA *
Adres obiektu *
PRODUCENT / MARKA / MODEL URZĄDZENIA *
ROK PRODUKCJI / NR FABRYCZNY *
Przed wysłaniem zgłoszenia użytkownik:
sprawdził poprawność ustawień na sterowniku, pilocie (tryb pracy, temperaturę, prędkość wentylatora), sprawność baterii
sprawdził załączenie bezpieczników w rozdzielni zasilających klimatyzację
upewnił się, że przyczyną wycieku wody jest klimatyzacja (dotyczy wycieku wody)
czy przed wystąpieniem awarii klimatyzacji na obiekcie były prowadzone prace elektryczne
Treść wiadomości / KRÓTKI OPIS AWARII
Załącz plik
* - pola obowiązkowe